Hoe versterk je je Imaan?

Vraagsteller:
De eerste vraag, gaat over de middelen die helpen om je Imaan te versterken, indien een persoon een zwak Imaan heeft.

Hoe versterkt hij zijn Imaan?

Shaykh:
Ja, de middelen die al-Imaan versterken zijn de verschillende handelingen van gehoorzaamheid. Al-Imaan neemt toe door (handelingen van) gehoorzaamheid.
Dus als hij zijn Imaan wil versterken dan moet hij veel handelingen van gehoorzaamheid verrichten.


En weg te blijven van zonden.

Allaah de Verhevene zei: Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt. En wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen, neemt hun geloof toe. En op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld. Zij die de Shalat onderhouden en die bijdragen geven van de voorzieningen die Wij hun hebben geschonken. Zij zijn degenen die de ware gelovigen zijn. (Quran 8:2-4)

Oftewel, het onderhouden van het gebed en het geven van Zakat en alle goede daden, doen al-Imaan toenemen. Op dezelfde manier ook het reciteren van de Quran, of het luisteren naar een recitatie van de Quraan. Dit is van hetgeen dat al-Imaan doet toenemen. Dus alle goede daden doen al-Imaan vermeerderen. Dus hij moet vele daden van gehoorzaamheid verrichten, en wegblijven van de zonden.

En hij dient met de rechtschapen personen om te gaan en hen als vriend te nemen. Dit is van hetgeen dat zijn Imaan doet vermeerderen.

En hij dient ook de verzen van Allaah de Almachtige uit de Quraan te overdenken. Hij dient hier diep over na te denken. Dit is van hetgeen dat zijn Imaan doet vermeerderen. Op dezelfde manier, dient hij hetgeen dat Allah heeft geschapen te overdenken, en de universele tekenen van Allah. Dit zal hem wijzen op de grootsheid van Allaah en zijn Macht. Dit zal zijn Imaan vermeerderen. Het overdenken van hetgeen dat Allaah heeft geschapen, en het overpeinzen van de verzen van Allaah uit de Quraan.

Dit allemaal is van hetgeen dat al-Imaan doet toenemen.

Aanrader, lees het artikel:
‘’Al-I e m a a n omvat Uitspraak en Handeling, het neemt toe en het neemt af’’
Te vinden op
www.sincerehearts.nl
Onder het kopje ‘’aqeedah/geloofsleer’’

Bron audio:
Fatwa 9422 uit de officiële website van
Shaykh Saalih Fawzaan.
www.alfawzan.ws

www.troid.org
www.selefienederland.nl
www.spubs.com0 reacties:

Een reactie posten

Live duroos